Marked Impeders og marked ineffektivitet

Selv de mest troende fortalere for gratis marketry og skjulte hÃ¥nd teorier anerkender eksistensen af markedssvigt, markedet mangler og ineffektivitet i allokeringen af økonomiske ressourcer. Nogle af disse er resultatet af strukturelle problemer, andre af en ophobning af de historiske forpligtelser. Men pÃ¥faldende, nogle af ineffektivitet er de direkte resultater af aktiviteterne i “ikke bona fide” markedsdeltagerne. Disse “spillere” (enkeltpersoner, selskaber, endnu større økonomiske organer, som staterne) handle irrationelt eller egotistically (for rationelt).

Hvad kendetegner alle disse “marked impeders” er at de er værdien subtractors snarere end værdien addere. Deres aktiviteter genererer en reduktion, snarere end en stigning i de samlede fordele (Hjælpeprogrammer) af alle de andre aktører pÃ¥ markedet (selv inkluderet). Nogle af dem gør det, fordi de er efter en egeninteresse, der ikke økonomiske (eller mere strengt finansielle). De ofrer nogle økonomiske fordele for at tilfredsstille den egeninteresse (eller andet, de kunne aldrig har nÃ¥et disse fordele, i første omgang). Andre nægter at acceptere egeninteresse af andre spillere som deres grænse. De forsøger at maksimere deres fordele for enhver pris, sÃ¥ længe det er en omkostning til andre. Nogle gør det lovligt og nogle vedtage shadier sorter af adfærd. Og der er en gruppe af parasitter – deltagere i det marked, der lever af sin meget ineffektivitet og ufuldkommenheder og af deres meget handlinger, forbedre dem. En ond cirkel ensues: kroppen økonomiske giver anledning til parasitære agenter, der trives med sine mangler og føre til forstærkning af de meget urenheder, at de trives pÃ¥.

Vi kan skelne seks klasser af marked impeders:

Svindlere og andre ulovlige aktører. Disse drage fordel af uvidenhed, overtro, grÃ¥dighed, gerrighed, følelsesmæssige tilstande i sindet af deres ofre – til at strejke. De omfordele ressourcer fra (potentielt eller faktisk) produktive agenter til sig selv. Fordi de reducerer niveauet af tillid i marketplace – skaber de negative merværdi. (Se: “Den skyggefulde verden af International finansiering” og “Stof af økonomiske tillid”).

Uægte operatører omfatter dem, der trampede den tynde linje mellem lovligt tilladte og etisk uantagelige. De udøver smålige snyd gennem urigtige oplysninger, halve sandheder, semi-rygter og lignende. De er fulde af prætentioner til punktet at blive bedragere. De er wheeler-dealers, skarp-cookies, Daymon Ranyon tegn, lurer i skyggerne støbt af solen på markedet. Deres virkning er at bremse den økonomiske proces gennem misinformation og den resulterende fejlallokeringer af ressourcer. De er sand i hjulene i det økonomiske apparat.

De “ikke alvorlige” operatører. Disse er mennesker for tilbageholdende, eller fobiske forpligter sig til under forudsætning af nogen form for risiko. Risikoen er kul i de forskellige lokomotiver af økonomi, lokale, nationale eller globale. Risikoen bliver antages, handles, diversificeret ud af undgÃ¥s, forsikret mod. Det giver anledning til visioner og hÃ¥b, og det er den mest effektive mekanisme, “økonomisk naturlig udvælgelse”. At være en markedsaktør, man skal pÃ¥tage sig risikoen, det i en uadskillelig del af den økonomiske aktivitet. Uden det vil hjul som handel og finans, investeringer og teknologisk innovation straks gÃ¥ i stÃ¥. Men mange operatører er sÃ¥ risikosky, i realiteten, de øger ineffektivitet pÃ¥ markedet for at undgÃ¥ det. De handle, som om de er beslutsomme, risiko antages operatører. De gør alle de rigtige bevægelser, fremsige alle de rigtige sætninger og udsender de perfekte lyde. Men nÃ¥r det kommer til stykket – de rekyl, trække sig tilbage, besejrede før iscenesættelse en kamp. SÃ¥ledes, de spilder de kollektive ressourcer af alle, at de operatører, som de fÃ¥r involveret med. De er kendt for at uendelige gennemgÃ¥ projekter, ofte ændre deres sind, handle i Stødvis, har de forkerte prioriteringer (for en økonomisk velfungerende, det vil sige), opføre sig selv at besejre, være forfærdet over enhver antydning af risiko, sadlede og omgivet af alle tænkelige konsulent, mættet af oplysninger. De er stick i spinderok af den moderne markedsplads.

Den tidligere slags operatører har naturligvis en karakter problem. Der er imidlertid en mere problematiske arter: dem, der lider af alvorlige psykiske problemer, personlighedsforstyrrelser, kliniske fobier, psychoneuroses og lignende. Denne menneskelige aspekt af de økonomiske realm er, at bedst af min viden, blevet forsømt før. Enorme mængder af tid, indsats, penge og energi er brugt af de mere “normal” – pÃ¥ grund af de “mindre normale” og “excentrisk”. Disse operatører er tilbøjelige til at betragte opretholdelse af deres indre følelsesmæssige balance som paramount, langt altoverskyggende økonomiske overvejelser. De vil ofre økonomiske fordele og fordele og forringe deres nytte resultatet i principper, at dæmpe psykologiske spændinger og pres, som en del af obsessiv-kompulsiv ritualer, at opretholde en falsk grandiose billede, for at leve videre i et land af fantasi, at løse en konflikt, psykodynamiske og generelt at hÃ¥ndtere personlige problemer, som intet har at gøre med den idealiserede rationelle økonomisk spiller i teorierne. Hvis tal, mængder af ressourcer spildt i disse klare manøvrer er sandsynligvis, tankerne bedøvende. Mange tilbud clinched er tilbagekaldt, mange virksomheder startet sidst, mange skadelige politiske beslutninger vedtaget og mange potentielt gavnlige situationer undgÃ¥s pÃ¥ grund af disse personlige omvæltninger.

Spekulanter og mellemmænd er endnu en anden art af parasitter. I en teoretisk helt effektiv markedsplads – ville der have været nogen niche for dem. De begge trives pÃ¥ oplysninger fiaskoer. Den første slags engagerer sig i arbitrage (forskelle i prissætningen i to markeder af en identisk god – resultatet af ineffektiv formidling af oplysninger) og i gambling. Disse er vigtige og velsignede funktioner i en ufuldkommen verden, fordi de gør det mere perfekt. Den spekulative aktivitet svarer priser, og derfor sender de rette signaler til markedet operatører, hvordan og hvor de fleste effektivt allokere deres ressourcer. Men dette er den passive spekulant. Den “aktive” spekulant er virkelig et marked rigger. Han hjørner pÃ¥ markedet af den tvivlsomme dyd af sin anseelse og størrelse. Han har indflydelse pÃ¥ markedet (selv skaber det) snarere end blot udnytte sine mangler. Soros og Buffet har sÃ¥dan en indflydelse, selvom deres virkning forventes at være anset for gavnlige af uvildige observatører. Mellemmænd er en anden historie, fordi de fleste af dem tilhører den aktive underkategori. Det betyder, at de, med vilje skaber markedet uoverensstemmelser, ineffektivitet og problemer – kun til at løse dem senere pÃ¥ en pris udvundet og betales til dem, at gerningsmændene af problemet. Hvis vi ser bort fra etiske spørgsmÃ¥l, er dette en meget uøkonomisk proces. Mellemmænd bruges privilegeret information og adgang til –, mens spekulanter benytter oplysninger af mere offentlig karakter. Spekulanter arbejde normalt inden for nøje overvÃ¥gede, fuld offentliggørelse, gennemsigtige markeder. Mellemmænd trives misinformation, fejlinformation og manglende information. Mellemmænd monopolisere deres oplysninger – spekulanter lod sig, frivilligt eller ej. Jo flere oplysninger bliver tilgængelige for flere brugere – større forværring i ressourcerne, der forbruges af mæglere af oplysninger. Den samme proces vil sandsynligvis gælde for mellemhandlere for varer og tjenesteydelser. Vi er tilbøjelige til at være vidne til død af Bilforhandler, den klassiske detailforretning, poster musikbutikken. For sags skyld behandle opfindelser som internettet er tilbøjelige til at kortslutte hele fordelingen i løbet af et par Ã¥r.

Den sidste type af markedet impeders er velkendt og er den eneste, der har været fat – med varierende grader af succes af regeringer og lovgivere pÃ¥ verdensplan. Disse er handelen begrænser ordninger: monopoler, karteller, truster og andre ulovlige organisationer. Floder af blæk var spildt over skove papir til at forklare de skadelige virkninger af disse konkurrencebegrænsende praksis (Se: “Konkurrencelovgivning”). Kort og langt af det er at konkurrence forbedrer og øger effektiviteten og, derfor, noget, der begrænser konkurrencen, svækker og mindsker effektiviteten.

Hvad kunne man gøre ved disse ineffektivitet? Verden gÃ¥r i cirkler af stigende og faldende gratis marketry. Verden var et mere Ã¥bent, konkurrencedygtigt og, i visse henseender, effektiv sted i begyndelsen af 1900-tallet end det er nu. Kapital flød mere frit og sÃ¥ arbejdskraft. Direkte udenlandske investeringer var større. Den mere effektiv, “friktion gratis” formidling af oplysninger (den ultimative ressource) – den mindre affald og jo mindre lebensraum for parasitter. Flere overholdelsen af markedet, pris drevet, Ã¥ben auktion baseret, meritokratiske mekanismer – mindre mellemhandlerne, spekulanter, bribers, monopoler, karteller og truster. Mindre politiske inddragelse i arbejdet i markedet og i almindelighed, i hvilke samtykkende voksne konspirerer for at gøre det er ikke skadeligt for andre – mere effektiv og flyder den økonomiske stemning er tilbøjelige til at blive.

Dette billede af “laissez faire, laissez aller” bør være komplimenteres af endnu strengere lovgivning, som kombineret med effektive og drakoniske lovhÃ¥ndhævere og foranstaltninger. Ulovligt og den illegitime bør være stemplet ud, grusomt. Frihed til at alle – er ogsÃ¥ frihed fra at blive narret eller chikaneret. Kun nÃ¥r retfærdige frit trives og de mindre retfærdige overdrevent lider – vil først da vi har indtastet effektiv Kongeriget det frie marked.

Dette stadig beskæftiger sig ikke med de “ikke alvorlige” og “personlighed uordnede”. Hvad med den ineffektive hærværk at anrette de? Dette er jo en del af hvad der er kendt, i juridisk sprogbrug som: “force majeure”.

Bemærk

Der er en rasende debat mellem teorien om “rationelle forventninger” og “perspektiv teori”. Tidligere – hjørnestenen i rationel økonomi – forudsætter, at økonomiske aktører, der (menneskelige) er rationel og til at maksimere deres nytte (Se: “Den lykke af andre”, “The egoistisk ven” og “The distributiv retfærdighed af marked”). Selv da den fuzzy logik bag den uklare filosofisk sigt “nytte” – rationel økonomi har meget lidt at gøre med rigtige menneske og en masse at gøre med steril (selvom mildt nyttigt) abstraktioner. Udsigten teori bygger pÃ¥ adfærdsmæssige forskning i moderne psykologi, som viser, at folk er mere tab utilbøjelig end vinde asylansøgere (nytte maximizers). Andre økonomer er lykkedes for at demonstrere irrationel adfærd af økonomiske aktører (heuristik, dissonanser, bias, magisk tænkning og sÃ¥ videre).

Den tilsyneladende kløft mellem de rationelle teorier (effektive markeder, skjulte hænder og så videre) og adfærdsmæssige økonomi er resultatet af to filosofiske fejlslutninger, som igen er baseret på fejlagtig og fejlfortolkning af filosofiske begreber.

Den første fejlslutning er at antage, at alle former for nytte reduceres til en anden eller til penge. SÃ¥ledes, de værdier, der er knyttet til alle hjælpeprogrammer udtrykkes i monetære termer. Dette er forkert. Nogle mennesker foretrækker fritid, eller frihed eller forudsigelighed til forventede penge. Dette er selve essensen af risikoaversion: en afvejning mellem nytteværdi af forudsigelighed (fravær eller minimering af risiko) og den forventede nytte af penge. Med andre ord, har folk mange nyttefunktioner kører samtidigt – eller i bedste fald, en nytte funktion med mange variabler og koefficienter. Derfor taxachauffører i New York ophøre arbejder i en travl dag, efter at have nÃ¥et forudbestemte indkomst mÃ¥l: funktionen nytte af deres penge er lig med funktionen nytte af deres fritid.

Hvordan kan disse koefficienter (og værdierne for disse variabler) bestemmes? Kun ved at engagere sig i omfattende empirisk forskning. Der er ingen mÃ¥de for enhver teori eller “forklaring” til at forudsige disse værdier. Vi har endnu til at nÃ¥ fase af at være i stand til at kvantificere, mÃ¥le og numerisk forudsige menneskers adfærd og personlighed (= sæt af adaptive egenskaber og deres interaktioner med skiftende omstændigheder). At økonomi er en gren af psykologi bliver mere klart dag for dag. Det ville gøre klogt i at miste sin matematiske prætentioner og vedtage de statistiske metoder til sin ringere slægtning.

Den anden fejlslutning er den antagelse ligger til grund for bÃ¥de rationel og adfærdsmæssige økonomi at menneskets natur er et “objekt” analyseres og “undersøgt”, at det er statisk og uændret. Men selvfølgelig mennesker ændres ubønhørligt. Dette er den eneste faste indslag af at være menneske: ændre. Nogle ændringer er uforudsigelig, endda principielt deterministisk. Andre ændringer er veldokumenterede. Et eksempel pÃ¥ sidstnævnte kategori af ændringer i indlæringskurve. Mennesker lærer og jo mere de lærer jo mere de ændrer deres adfærd. SÃ¥, for at fÃ¥ meningsfulde data, man har til at observere adfærd i tide til at opnÃ¥ en sekvens af reaktioner og handlinger. At isolere, observere og manipulere miljømæssige variabler og studere menneskelige interaktioner. Ingen snapshot kan tilnærme en videosekvens, hvor mennesker er bekymrede.

71 tanker om “Marked Impeders og marked ineffektivitet”

 1. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any person with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that’s needed on the net, someone with a little bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 2. Great work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 3. Its like you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something. I think that you can do with some p.c. to pressure the message home a little bit, however instead of that, this is magnificent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 4. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my option to read, but I really thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can fix when you werent too busy on the lookout for attention.

 5. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 6. I am typically to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and preserve checking for brand spanking new information.

 7. I would like to get across my admiration for your generosity for folks who require guidance on your topic. Your very own dedication to passing the message all over ended up being particularly important and has usually empowered others just like me to get to their pursuits. Your interesting tutorial means a great deal a person like me and further more to my peers. Thanks a lot; from all of us.

 8. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 9. I liked as much as you’ll receive carried out proper here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you would like be handing over the following. sick definitely come further before once more as precisely the similar just about very incessantly within case you shield this hike.

 10. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i’m happy to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot definitely will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a glance regularly.

 11. There are some fascinating points in time on this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as properly

 12. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 13. Excellent items from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired right here, really like what you are saying and the way in which during which you are saying it. You’re making it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 14. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 15. I think this is among the most vital info for me. And i’m happy reading your article. But wanna statement on some normal issues, The site style is wonderful, the articles is actually nice : D. Just right job, cheers

 16. Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a really smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I will definitely return.

 17. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like its helped me. Great job.

 18. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 19. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I would like to see more posts like this.

 20. Incredible update of captcha solving software “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 21. Absolutely NEW update of captcha regignizing software “XEvil 5.0”:

  Captchas solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 22. Revolutional update of captcha solution package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 23. Perfect update of captchas breaking software “XEvil 5.0”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 24. Incredible update of captchas regignizing package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 25. Revolutional update of captchas regignizing software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 26. Perfect update of captchas regignizing package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 27. Revolutional update of captchas solving package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 28. Perfect update of captcha regignizing software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 29. Incredible update of captcha solving package “XEvil 5.0”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 30. Revolutional update of captchas solution package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 31. Incredible update of captcha recognition package “XEvil 5.0”:

  Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 32. Absolutely NEW update of captchas solving package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 33. Revolutional update of captchas recognition package “XEvil 5.0”:

  Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 34. Incredible update of captcha recognition software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captcha solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 35. Incredible update of captcha regignizing package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 36. Revolutional update of captchas breaking package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 37. Revolutional update of captchas breaking software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 38. Perfect update of captchas solution package “XEvil 5.0”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 39. Absolutely NEW update of captcha breaking package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 40. Incredible update of captchas recognition package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 41. Incredible update of captcha breaking software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 42. Absolutely NEW update of captcha breaking software “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 43. Revolutional update of captcha solution package “XEvil 5.0”:

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 44. Revolutional update of captcha solving package “XEvil 5.0”:

  Captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 45. Perfect update of captcha solving package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 46. Incredible update of captchas solution package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 47. Absolutely NEW update of captchas recognition software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 48. Absolutely NEW update of captcha breaking package “XEvil 5.0”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 49. Revolutional update of captchas solving package “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 50. Incredible update of captcha breaking software “XEvil 5.0”:

  Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 51. Perfect update of captcha recognition software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  Good luck!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 52. Absolutely NEW update of captcha solving package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 53. Incredible update of captchas breaking package “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  Free XEvil Demo available.

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.